Biogramy członków

dr Dagmara Gut

Doktor nauk humanistycznych w zakresie dydaktyki języków obcych, polonistka i romanistka, obecnie lektorka języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Charles de Gaulle Lille III we Francji. Zainteresowania badawcze: metodyka i dydaktyka nauczania języków obcych, wykorzystanie technik komputerowych oraz multimediów w glottodydaktyce, nauczanie na odległość, autonomia ucznia w procesie dydaktycznym, strategie uczenia się/nauczania.

Publikacje:
Apprendre le polonais en autonomie: pourquoi, comment? Mise en place d'un dispositif CRL (Centre de Ressources en Langues) et proposition de son intégration dans le cursus de préparation aux examens de certification, [in:] L'enseignement du polonais en France, K. Siatkowska-Callebat, A. Synoradzka-Demadre (red.), 2012, s. 52-63.

Nauczanie języka polskiego na uniwersytecie Lille III wczoraj i dziś (referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji Nauczanie kultury i języka polskiego jako obcego w Polsce i w świecie. Sukcesy, problemy, wyzwania, 13-15 września 2012, Gniezno) – artykuł w druku.

Comprendre le polonais oral avec les TICE: quelles conditions pour un usage performant?, [in:] Les compétences en progression: un défit pour la didactique des langues, F. Valentopoulos, J. Zając (red.), 2012, s. 221-237.

W drodze ku autonomii: strategie uczenia się na przykładzie praktycznego wykorzystania interaktywnego programu komputerowego do nauki rozumienia ze słuchu (referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, 15-17 września 2011, Lublin) – artykuł w druku.

La compétence interculturelle et les stratégies didactiques en PLE (Polonais Langue Étrangère): les formules de politesse dans les méthodes pour les débutants, Orbis Linguarum, vol. 37, 2011, s. 33-49.

Apprendre. Oui, mais comment?, Revue Mosaïque, 2010, s. 238-261.

Les ressources multimédia dans l'apprentissage de la langue polonaise: état des lieux et perspectives, Actes du colloque ACEDLE, 2009, s. 127-135.

Poza tradycyjnymi metodami nauczania. Nowe technologie edukacyjne w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [in:] Polonistyka bez granic, R. Nycz, W. Miodunka, T. Kunz (red.), vol. 2, 2008, s. 233-245.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: