Biogramy członków

mgr Barbara Guziuk-Świca

Jest absolwentką Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie.
Od 1984 r. pracuje jako lektor języka polskiego w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie. Zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach (od A1 do C2). Prowadzi również zajęcia studiach podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego oraz na stacjonarnych studiach podyplomowych dla nauczycieli ze Wschodu w CJKP UMCS.
Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień glottodydaktycznych, dotyczących zwłaszcza nauczania cudzoziemców leksyki i frazeologii oraz wiedzy o kulturze polskiej. Jest współautorką dwuczęściowego podręcznika do nauczania kultury polskiej, przeznaczonego dla obcokrajowców.
Wchodzi w skład zespołu autorów zadań certyfikatowych przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: