Biogramy członków

dr Jerzy Kowalewski

Od 1996 roku nauczyciel języka polskiego jako obcego na UJ, od 1998 nauczyciel języka i kultury polskiej na Białorusi i Ukrainie, asystent w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ (2005-2008), metodyk nauczania języka polskiego oraz kultury polskiej poza Polską w Centrum Metodycznym w Drohobyczu (2008-2010), lektor na uniwersytetach: im. Tarasa Szewczenki w Kijowie (2004/2005) i im. Iwana Franki we Lwowie (obecnie), wykładowca na Uniwersytecie Pedagogicznym w Drohobyczu (2008-2010). Zajmuje się nauczaniem kultury polskiej poza Polską. Jest autorem i propagatorem tzw. programu kulturowego w nauczaniu języka polskiego jako obcego jako realizacji podejścia zadaniowego w nauczaniu języków obcych. Autor wielu publikacji na ten temat (m.in. Kultura polska jako obca? (2011)), zbioru lekcji realizowanych metodą kulturową Myślę po polsku (2009), poradnika metodycznego Jak uczyć języka polskiego i kultury polskiej na Ukrainie (2013). Współautor materiałów do nauki języka polskiego na Wschodzie Co nas łączy (cz. I 2008, cz. II 2011), podręcznika międzykulturowego Jestem stąd (2013), serii podręczników dla dzieci uczących się języka polskiego na Ukrainie Język polski. Brał udział w pracach Grupy Roboczej Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości JPjO (2006-2008) oraz Grupy Ekspertów MEN pracującej nad Podstawą programową dla uczniów polskich uczących się za granicą (2008-2009) i projektem Włącz Polskę (2009-2012). Juror w konkursach Znaszli ten kraj (też autor testów językowych i kulturowych, od 2009 r.), Być Polakiem (od 2011), ukraińskiej części Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (od 2009 r.).

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: