Biogramy członków

dr Anna Roter-Bourkane

Dr Anna Roter-Bourkane – w 2002 roku ukończyła Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM Poznań, uzyskując tytuł magistra na podstawie pracy magisterskiej poświęconej problematyce fragmentów dramatycznych Słowackiego. Zainteresowania literaturą XIX wieku rozwijała następnie w czasie stacjonarnych Studiów Doktoranckich, których owocem jest rozprawa doktorska poświęcona tematyce obecności europejskiej tradycji traktatowej w poematach Cypriana Norwida. Od 2002 roku związana ze Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM. Publikowała w „Kronice Wielkopolski”, roczniku „Studia Norwidiana”, tomach zbiorowych – m.in. Jak czytać Norwida? (2008), Piękno wieku XIX (2008), O historyczności (2008), Mickiewicz daleki i bliski (2005). Związana z warszawskim pismem „Literacje”.
Prace dydaktyczne z zakresu glottodydaktyki zawsze opiera na podejściu praktycznym i formułuje w sposób pozwalający je wykorzystywać na zajęciach – zajmuje się wykorzystaniem kultury popularnej w nauczaniu jpjo, problematyką obyczajowości uniwersyteckiej w procesie kształcenia w Polsce, zagadnieniami nauczania kultury polskiej. Jej teksy można znaleźć m. in. w tomach: Glottodydaktyka polonistyczna II i III, Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Bariery i wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
Reprezentując SJiKPdC UAM Poznań współorganizowała konferencję Nauczanie kultury i języka polskiego w Polsce i na świecie. Sukcesy, problemy, wyzwania, jaka odbyła się we wrześniu 2012 roku w Gnieźnie.
Naucza grupy na każdym poziomie zaawansowania, specjalizuje się w przybliżaniu cudzoziemcom polskiej kultury, zwłaszcza literatury i sztuki użytkowej. Nie stroni od nowych mediów, często wykorzystuje na zajęciach ich możliwości. Prowadzi wykłady w języku angielskim w ramach programu AMU-PIE, których przedmiotem jest XIX -wieczna obyczajowość, moda i codzienność oraz cykl poświęcony arcydziełom literatury polskiej. Pasjonatka twórczości Virginii Woolf, nadaktywna blogerka, miłośniczka małych muzeów.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: