Biogramy członków

dr Anna Butcher

     Jest członkiem Stowarzyszenia Bristol od 1997 roku. Ukończyła filologię polską na`UMCS oraz Podyplomowe Studia Metodyki Nauczania Języka Polskiego jako Obcego na UW. We wrześniu 1980 roku rozpoczęła pracę w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UMCS. Uczyła języka polskiego studentów z kilkudziesięciu krajów świata. W roku 1992 uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Pracę w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS rozpoczęła w 1995 roku. W latach 1995 – 2003 była kierownikiem Szkoły Letniej Języka i Kultury Polskiej, a od roku 2007 pełni funkcję kierownika wakacyjnego kursu Praktyki Językowe, przeznaczonego dla studentów ze Wschodu, zaś od roku 2008 - także funkcję kierownika Podyplomowych studiów kwalifikacyjnych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego (Lublin, Nowy Jork, Chicago). W roku akademickim 1996/97 prowadziła zajęcia z języka i kultury polskiej na uniwersytecie stanowym w Lock Haven (USA).
     Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, kultury polskiej oraz językoznawstwa współczesnego. Wzięła udział w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych (m.in. w Lipsku, we Lwowie, w San Francisco). Jest autorką dwóch książek i kilkudziesięciu artykułów oraz współautorką trzech podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego: Polski język biznesu dla cudzoziemców (Lublin 1998), Bliżej Polski cz.1(Lublin 2003) i cz.2 (Lublin 2011) i dwóch zbiorów zadań certyfikatowych: Wokół Lublina (Lublin 2009) i Celuję w C2 (Kraków 2009).
     W 2005 r. weszła w skład Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
     Posiada Certyfikat Cambridge CPE (C2). Uczestniczyła w projekcie European Primary Teacher Education w ramach programu Erasmus, zajmującym się przygotowaniem jednolitego programu kształcenia nauczycieli nauczania początkowego w krajach należących do UE.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: