Biogramy członków

mgr Karolina Graboń

Absolwentka filologii polskiej ze specjalizacją język polski i literatura polska w świecie, lektorka w Szkole Języka i Kultury Polskiej. Pracę magisterską, pt. Przejawy świadomości językowej w dyskusjach o języku polskim na forum internetowym „Polszczyzna” napisała pod kierunkiem prof. dra hab. Piotra Żmigrodzkiego. Laureatka wyróżnień JM Rektora UŚ dla aktywnych studentów i doktorantów w 2010 roku. Uczestniczyła w realizacji międzynarodowego projektu Europodians – Language courses for mobile Technologies. Uczy języka polskiego w grupach na różnym poziomie zaawansowania. Prowadziła szkoły wyjazdowe na Syberii, Ukrainie i w Mołdawii oraz zajęcia lektoratowe w ramach programu LLP/Erasmus. Interesuje się metodyką nauczania języków obcych oraz zagadnieniami związanymi z logopedią i emisją głosu. Jest absolwentką Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w Katowicach oraz Logopedii z emisją głosu w Łodzi. Doktorantka w Instytucie Języka Polskiego, planowaną pracę doktorską pisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Tambor zamierza poświęcić zagadnieniom zaburzeń wymowy u osób z językiem polskim jako drugim. Wraz z magister Magdaleną Knapik prowadzi biuro Szkoły.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: