Biogramy członków

dr hab. Aleksandra Achtelik (prezes)

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, wicedyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej (od 2006 roku), kierownik Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (od 2002 roku). Jest adiunktem w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego, gdzie pracuje w Zakładzie Teorii i Historii Kultury. Stopień doktora uzyskała na podstawie dysertacji Przestrzeń kulturowa jako przedmiot kreacji artystycznej. Wenecja w polskiej literaturze XIX i XX wieku, wydanej w 2002 roku pod zmienionym tytułem Wenecja mityczna w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Dwukrotnie była na kilkumiesięcznych stażach naukowych we Włoszech na uniwersytetach w Neapolu i w Turynie. Jest członkiem Towarzystwa Kulturoznawczego oraz opiekunem Koła Naukowego Historyków Kultury. Jej zainteresowania naukowe i podejmowane tematy badawcze skupiają się wokół zagadnień historii i teorii kultury, literatury podróżniczej ze szczególnym uwzględnieniem motywów włoskich w literaturze polskiej oraz problematyki miasta, nauczania kultury polskiej cudzoziemców oraz wybranych zagadnień glottodydaktyki. Prowadziła wykłady gościnne m.in. na uniwersytetach w Czechach, Chinach, Estonii, Gruzji, Kanadzie, Kirgistanie, Niemczech, Serbii, Rosji, Rumunii, USA, we Włoszech, a także na Biłorusi, Słowacji, Węgrzech oraz Ukrainie. Od kilkunastu lat uczy języka polskiego jako obcego; specjalizuje się w nauczaniu grup na poziomie początkującym. Jest współautorką podręczników Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych oraz Bawimy się w polski 1. Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci (Katowice 2009), a także publikacji Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1, współredaktorką tomów Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego (Katowice 2007, wespół z Jolantą Tambor) oraz Sztuka i rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego (Katowice 2010, wspólnie z Małgorzatą Kitą oraz Jolantą Tambor), będących zbiorem artykułów poświęconych nauczaniu języka i kultury polskiej wśród obcokrajowców. Zaadaptowała i opracowała z przeznaczeniem dla cudzoziemców Latarnika Henryka Sienkiewicza, wydawanego wspólnie z opracowaną przez Wiolettę Hajduk-Gawron nowelą Janko Muzykant jako drugi tom serii Czytaj po Polsku. Dr Aleksandra Achtelik jest członkinią Zarządu Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, a od 2011 roku także Zarządu Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach. W 2011 roku została zaproszona do współpracy w badaniach prowadzonych w ramach Pracowni Glottodydaktyki Kulturowej działającej przy Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto jest członkinią Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Brała udział w pracach ministerialnych komisji rekrutacyjnych osób pochodzenia polskiego na studia w Polsce, w Gruzji, Kazachstanie, Turkmenistanie, Czechach oraz na Węgrzech i Biłorusi.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: