Biogramy członków

prof. dr hab. Małgorzata Kita

Profesor doktor habilitowany, długoletni pracownik Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, od 2011 roku profesor w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień współczesnej polszczyzny (zwłaszcza języka w mediach), komunikacji, stylistyki językoznawczej. W latach 2001–2004 zorganizowała cykl konferencji internetowych poświęconych lingwistycznym badaniom nad rozmową. W latach 2002-2005 była dyrektorem Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorką monografii: Wypowiedzi przerwane we współczesnym polskim języku potocznym (Katowice 1978), Wywiad prasowy. Język – gatunek – interakcja (Katowice 1998), Językowe rytuały grzecznościowe (Katowice 2005), Szeptem albo wcale. O wyznawaniu miłości (Katowice 2006) oraz zbioru zadań do nauczania gramatyki dla cudzoziemców Wybieram gramatykę! (Katowice 1998, wyd. 2.: Katowice 2009), współautorką Słownika tematycznego języka polskiego (Łódź 2002) oraz podręcznika Człowiek i jego świat w słowach i tekstach (Katowice 2002), redaktorem serii wydawniczej Uniwersytetu Śląskiego „Kultura i Język Polski dla Cudzoziemców”. Prof. dr hab. Małgorzata Kita jest prezesem Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, członkinią Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komisji Dydaktycznej Rady Języka Polskiego przy PAN i Komisji Stylistycznej przy PAN, Rady Naukowej Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Prowadzi również zajęcia z zakresu koncepcji doboru treści w podręcznikach do nauki języka polskiego dla cudzoziemców na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: