Biogramy członków

Marta Gołębiowska

Od 2006 roku zajmuje się nauczaniem języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania. Od 2008 roku zatrudniona w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2011 - 2012 była lektorką języka polskiego na Uniwersytecie im. Ilii Czawczawadze w Tbilisi. W 2018 roku uzyskała uprawnienia do sprawowania funkcji przewodniczącej komisji egzaminacyjnej państwowych egzaminów certyfikatowych. Głównymi kierunkami jej zainteresowań są metodyka nauczania języka polskiego osób z pierwszym językiem wschodniosłowiańskim oraz problemy interferencji językowych i kulturowych w kształceniu językowym.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: