Biogramy członków

Monika Gworys

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Ukończyła filologię polską ze specjalnością nauczanie języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Wrocławskim. Skończyła również dziennikarstwo i komunikację społeczną. Od 2009 roku związana ze Szkołą Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie pracuje we Wroclaw International School. Od 2015 roku należy do grupy autorów zadań egzaminacyjnych przy Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, a w 2017 roku uzyskała uprawnienia do sprawowania funkcji przewodniczącej komisji egzaminacyjnej państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Interesuje się glottodydaktyką polonistyczną, w szczególności błędami językowymi cudzoziemców. Ostatnio również metodyką nauczania dzieci i młodzieży języka polskiego jako obcego i drugiego.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: