Biogramy członków

Eugenia Ustenko

Dyrektor i założyciel Centrum nauki języka polskiego jako obcego POLONISTA center w Kijowie, jest absolwentką Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Dragomanowa w Kijowie, gdzie studiowała w Instytucie Filologii Obcych oraz jest absolwentką Narodowego Technicznego Uniwersytetu Politechnika Kijowska (Wydział Informatyki i Techniki Obliczeniowej). Eugenia Ustenko jest autorką pracy Wirtualna Uczelnia – system uczenia się na odległość (D-learning). Od 11 lat zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. A. Mickiewicza w Kijowie, prowadzi aktywne działania na rzecz promocji polskiej kultury i języka polskiego na Ukrainie, jest organizatorem różnego typu szkoleń o charakterze kulturalno-oświatowym. Jest autorką publikacji na temat „О необходимости лингвистически-страноведческого и культурологического подхода при обучении польскому языку” w Czasopiśmie «Kognitywistyka i Media w Edukacji». Mieszka na stałe i pracuje w Kijowie.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: