Biogramy członków

Tamara Czerkies

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych Nauczanie Języka Polskiego jako Języka Obcego (2003), pracuje na Wydziale Polonistyki UJ. W latach 2005-2007 nauczała języka i kultury polskiej w Departamencie Studiów Slawistycznych w Uniwersytecie Trinity College w Dublinie. We wrześniu 2011 r. obroniła rozprawę doktorską Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego. W latach 2014-2016 pracowała jako profesor wizytujący w Departamencie Studiów Polskich Hankuk University of Foreign Studies w Seulu. Autorka monografii pt. Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego (z elementami pedagogiki dyskursywnej), (Księgarnia Akademicka, 2012) oraz podręcznika Bliżej tekstów do kształcenia sprawności językowych studentów koreańskich z wykorzystaniem polskich tekstów literackich (HUFS, 2016). Publikuje artykuły w czasopismach branżowych na temat tożsamości kulturowej oraz kształcenia kompetencji literackiej cudzoziemców. Prowadzi także szkolenia dla nauczycieli języka polskiego jako obcego.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: