Biogramy członków

Elżbieta Grabska-Moyle

Jest członkiem Zakładu Dydaktyki Polonijnej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO) w Londynie oraz nauczycielką w Polskiej Szkole w Luton i Dunstable. Zawodowo zajmuje się nauczaniem języka angielskiego i szkoleniem nauczycieli angielskiego jako obcego (CELTA). Interesuje się kulturą języka i gramatyką, metodyką nauczania języka polskiego uczniów polonijnych oraz szkoleniem nauczycieli. Do końca lat dziewięćdziesiątych pracowała jako asystent w Zakładzie Leksykologii i Kultury Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Jest współautorką Słownika poprawnej polszczyzny nie tylko dla młodzieży, Słownika gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego oraz Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, bierze udział w konferencjach naukowych, publikuje artykuły w wydawnictwach językoznawczych. Prowadziła liczne wykłady i warsztaty dla nauczycieli na konferencjach Polskiej Macierzy Szkolnej i w ZDP PUNO.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: