Biogramy członków

dr Bożena Szałasta-Rogowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Tytuł doktorski uzyskała na podstawie rozprawy poświęconej poezji Bogdana Czaykowskiego. Od 2012 r. jest adiunktem w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ, wcześniej pracowała w Zakładzie Literatury Współczesnej Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się literaturą emigracyjną. Para się także krytyką literacką, recenzje i szkice publikowała m. in. w „Śląsku”, „Opcjach” oraz we „Frazie”. W roku akademickim 2002/2003 była profesorem wizytującym w University of Toronto w Kanadzie, gdzie wykładała literaturę polską oraz prowadziła zajęcia lektoratowe. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się: polska poezja współczesna, literatura polska poza granicami kraju, metodyka nauczania literatury polskiej cudzoziemców. Jest autorką monografii Urodzony z piołunów.O poezji Bogdana Czaykowskiego oraz Zbioru testów do podręcznika „Dzień dobry” (Katowice 2006). Dzięki jej staraniom w 2007 roku wydano wybór wierszy poety emigracyjnego Bogdana Czaykowskiego Jakieś ogromne szczęście: wiersze wybrane z lat 1956–2006. Prowadzi także zajęcia na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: