Biogramy członków

Dorota Hrycak-Krzyżanowska

Od 2018 Asystent w Zakładzie Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej w PUNO Londynie. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego oraz Akademii Sztuki Stosowanej w Poznaniu, oraz Studiów Podyplomowych: Nauczanie sztuki i wiedzy o kulturze, w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych Nauczanie języka polskiego po za granicami kraju, w Londynie.
W 2018 założyła prywatną szkołę języka polskiego dla dorosłych i młodzieży w Reading. Współpracuje z brytyjskimi instytucjami jako: od 2012 wykładowca sztuki i designu na poziomie A-Level w ISCA, lektor języka polskiego w East Berkshire College w Windsor od 2014 r, obecnie AQA Lead Assessment Writer, A-level Polish.
Bierze aktywny udział w życiu polonii brytyjskiej pracując w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Londynie i przygotowując młodzież do angielskiej matury z języka polskiego.

Obszar zainteresowań naukowych: w trakcie pracy doktorskiej: wykorzystanie praktyk artystycznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego, teatralne i narracyjne gry fabularne jako aktywizujące metody nauczania. Praca dydaktyczna; budowanie tożsamości kulturowej młodzieży polskiej mieszkającej poza Polską.

Współautor „Zbioru Polskich Legend do nauczania języka polskiego jako obcego”
Ilustrator RPG Mitologia Słowiańska,
Autor i ilustrator Gry Planszowej „Legendy Polskie”
Autor i ilustrator RPG „Bal w zamku Karkonosza”

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: