Biogramy członków

Michalina Biernacka

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ. Ukończyła także filologię południowosłowiańską (studia licencjackie, Uniwersytet Łódzki), logopedię (Uniwersytet Warszawski) i Policealne Studium Biznesu i Administracji na kierunkach: psychologia z socjologią oraz opieka psychopedagogiczna. Prowadzi zajęcia z zakresu językoznawstwa oraz w ramach specjalizacji nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego, współpracuje z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie z siedzibą w Londynie (wykładowca na podyplomowych studiach dla nauczycieli: Nauczanie języka i kultury polskiej poza Polską).
Od 2007 r. jest nauczycielem języka polskiego jako obcego. Prowadziła kursy indywidualne, zajęcia w SJPdC w Łodzi, kilka lat uczyła też wolontariuszy programu EVS (Erasmus+ YOUTH) w Stowarzyszeniu kobiety.lodz.pl. Od 2015 r. jest lektorem w Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalizuje się w nauczaniu grup na poziomie A w skali ESOKJ, a także w kształceniu kompetencji fonologicznej uczących się.
Od 2009 r. jest członkiem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. W 2014 r. została członkiem Redakcji Naukowej „Kształcenia Polonistycznego Cudzoziemców”, członkiem Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, a także egzaminatorem. Członek-założyciel oraz opiekun Koła Naukowego Glottodydaktyków, prężnie działającego przy ZLSiK UŁ. Od 2012 r. regularnie organizuje i przeprowadza warsztaty językowe i międzykulturowe dla dzieci, młodzieży oraz obcokrajowców.
Interesuje się szeroko pojętym językoznawstwem, psycholingwistyką i logopedią. Jest autorką poradnika metodycznego Znajdź z polskim wspólny język. Fonetyka w nauczaniu języka polskiego jako obcego (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 239), licznych artykułów naukowych poświęconych przede wszystkim fonodydaktyce, a także recenzji podręczników do nauczania wymowy cudzoziemców. Jej najnowsze zainteresowania naukowe skupiają się wokół integracji fonodydaktyki z instrumentarium fonetyki akustycznej.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego



02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: