Biogramy członków

Joanna Mazur

Absolwentka Akademii Ekonomicznej im.Karola Adamieckiego w Katowicach i Studium Pedagogicznego w Instytucie Kształcenia Nauczycieli im.Władysława Spasowskiego – Oddział Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu oraz Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Śląskiego. Członek Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech.
Od 2013 roku lektorka języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Technicznym w Akwizgranie (RWTH Aachen).
Od 2012 roku lektorka języka polskiego jako obcego w Volkshochschule Moenchengladbach.
Od 2010 roku lektorka języka polskiego jako obcego w Seniorenakademii w Moenchengladbach
Uczestniczy w licznych konferencjach i workshopach organizowanych przez Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech oraz różne uczelnie na terenie Niemiec. Jest współautorką artykułów „Podejście zadaniowe w akademickim nauczaniu języka polskiego. CzII-przykładowe materiały dydaktyczne i egzaminacyjne, Poziom B1” oraz „Forum dla języków pochodzenia”, które ukazały się w Piśmie Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego –„Polski w Niemczech”.
Od 2017 roku angażuje się w prace „Forum dla języków pochodzenia” (Netzwerk Herkunfts- sprachlicher Unterricht), które zostało powołane przez dwie jednostki naukowo-badawcze: „Koordinierungsstelle für Mehrsprachigkeit und Sprachliche Bildung” – Uniwersytet Hamburg oraz DaZDaF (Institut für Deutsch als Zweit-und Fremdsprache) – Uniwersytet Duisburg-Essen.
Forum zajmuje się zagadnieniami związanymi z nauczaniem języków pochodzenia w Niemczech.

Zainteresowania:
- metody nauczania języka polskiego jako obcego
- dwujęzyczność

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: