Biogramy członków

Paulina Potasińska

Doktorantka w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku Wydziału Polonistyki UW, badaczka literatury związanej z Warszawą, wykładowczyni w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”, egzaminatorka Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (z uprawnieniami przewodniczącej komisji egzaminacyjnej).
Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja edytorsko-wydawnicza), studia podyplomowe „Glottodydaktyka Polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego” prowadzone przez Centrum „Polonicum” oraz studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki UW.
Języka polskiego jako obcego uczy od 2010 roku. Prowadzi lektoraty na wszystkich poziomach biegłości językowej, warsztaty, konwersatoria oraz wykłady (zarówno po polsku, jak i po angielsku). Gościła z wykładami m.in. w Ołomuńcu, Budapeszcie i Petersburgu.
Autorka monografii Kult, mit i kompleks. Figury autokreacji w twórczości Leopolda Tyrmanda, Marka Hłaski i Tadeusza Konwickiego (2015) oraz licznych artykułów naukowych. Współredaktorka tomu zbiorowego Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej. „Życie zaczyna się po sześćdziesiątce (2018). Pracuje nad rozprawą doktorską, w której przygląda się wizerunkom stołecznych pisarzy uwzględniających w swoich autokreacjach pochodzenie z dobrych domów lub ze złych dzielnic Warszawy. Równocześnie przygotowuje publikację o Studenckim Teatrze Satyryków.
Współpracuje m.in. z Fundacją „Okularnicy” im. Agnieszki Osieckiej, Fundacją Teatrem Papahema i Oknem na Warszawę.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: