Biogramy członków

Rafał Fudalewski

Nauczyciel języka polskiego jako obcego (18 lat doświadczenia zawodowego)

Studia:
wykształcenie wyższe filologiczno - teatrologiczne
1996 magisterium z Filologi Polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie
1999 dyplom DEA w Uniwersytecie Stendhale w Grenoble
2000: magisterium z teatrologii w Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie
2000: staż i egzamin z glottodydaktyki w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Jagielońskiego u prof. Władysława Miodunki

Praktyka zawodowa:
2000-2006: nauczyciel języka i kultury polskiej w Uniwersytecie Le Mirail w Tuluzie/Francja
2007- 2015: nauczyciel języka i kultury polskiej w Gocomie, Acadomia, Ko –To - Po, Sekcji Polskiej Międzynarodowej Szkoły w Lyonie i instruktor/koordynator języka polskiego przy Izbie Biznesu (CCI -La Chambre de Commerce et d’Industrie du Beaujolais w Villefranche s/Saône)
2016-2018: nauczyciel języka i kultury polskiej w C.F.L.P. (Centre de Formation en Langue Polonaise à Lyon (Centrum Nauczania Języka Polskiego w Lyonie) - poziom dla początkujących (A1) i średniozaawansowanych (A2)

Ważniejsze publikacje:
Od 1997 roku publikacja tekstów krytycznych w różnych periodykach i pracach zbiorowych w Polsce i na świecie np.: „Dramaturgia Współczesna”, „Revue d`historie du theatre” numéro 224/2004 Le Mariage de Witold Gombrowicz en trois dimensions. Trois mises en scène de Lavelli, Sjöberg, Schröder, „Teatr/ Publique”; ”Le Bulletin des Amis de la Pologne”, Archidictature, lub w pracy zbiorowej: ”Quo vadis de Henryk Sienkiewicz” praca pod red. K.Joucavie, wyd.PUM, 2006 r.

Uczestnictwo w wielu konferencjach naukowych i manifestacjach kulturowo – oświatowych we Francji. Zainteresowany problematyką bilingwizmu i zachowań socjo kulturowych w języku polskim.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: