Biogramy członków

Natalie Kosch

Absolwentka filologii słowiańskiej ze specjalizacją Język Polski na Uniwersytecie Wiedeńskim, w tym rok na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie studentka studiów doktoranckich w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców "Polonicum". Absolwentka studiów podyplomowych Glottodydaktyka polonistyczna - nauczanie języka polskiego jako obcego, tamże. W 2016 r. ukończyła Akademię Młodych Dyplomatów na Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie, ze specjalizacją Organizacje Międzynarodowe. Od 2015 r. jest koordynatorką Letniego Kolegium Polsko-Austriackiego Uniwersytetu Wiedeńskiego, współorganizowanego z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców "Polonicum". W 2014 r. odbyła staż w Austriackim Forum Kultury w Warszawie. Obecnie pracuje jako wykładowca języka niemieckiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się między innymi w nauczaniu języka polskiego jak i języka niemieckiego metodą tandemu sterowanego. Jest współautorką recenzji ZUM TANDEM BRAUCHT MAN ZWEI - Tandemmaterialien für Multiplikatoren im deutsch-polnischen Jugendaustausch / DO TANDEMU TRZEBA DWOJGA. Materiały tandemowe dla multiplikatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, Publikacja Polsko-Niemieckiego Ośrodka Kształcenia Germanitas, Rzeszów 2013 (współautor L. Madelska).

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: