Biogramy członków

Ewa Nowak-Pasterska

Absolwentka filologii polskiej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Studium Doktoranckiego w zakresie językoznawstwa polskiego oraz podyplomowego studium Nauczanie języka polskiego jako obcego. W latach 2011–2014 prowadziła konwersatoria językoznawcze na kierunkach filologia polska i filologia słowiańska. Jest jednym z autorów Słownika nazwisk mieszkańców Poznania XVI–XVIII wieku. Od 2015 z zaangażowaniem uczy języka polskiego jako obcego, współpracuje z Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM, Letnią Szkołą Języka i Kultury Polskiej UAM, wyższymi uczelniami niepublicznymi oraz szkołami językowymi oferującymi nauczanie języka polskiego jako obcego. Prowadzi kursy języka polskiego dla początkujących, kursy języka polskiego dla grup słowiańskich, intensywne kursy letnie, kursy indywidualne oraz grupowe dla firm, kursy przygotowujące lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego. W pracy lektora wykorzystuje szeroką i wielopłaszczyznową wiedzę o systemie językowym, nieustannie poszerzając swoje kompetencje i doskonaląc umiejętności metodyczne.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: