Biogramy członków

prof. UŚ dr hab. Romuald Cudak

Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany nauk humanistycznych, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, pełnomocnik dziekana Wydziału Filologicznego UŚ ds. międzynarodowych studiów polskich, wiceprezes Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Wieloletni dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ (do 2006 roku) oraz pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego (najpierw w Zakładzie Teorii Literatury, później w Zakładzie Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji). W latach 1988–1992 wicedyrektor Instytutu Literatury i Kultury Polskiej oraz Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej, od 2004 do 2011 roku kierownik Pracowni Badań nad Językiem Polskim i Literaturą Polską na Świecie. Redaktor naczelny Postscriptum Polonistycznego – pisma krajowych i zagranicznych polonistów poświęconego zagadnieniom związanym z nauczaniem kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. Organizator odbywającej się co dwa lata międzynarodowej konferencji Literatura polska w świecie, gromadzącej najwybitniejszych polonistów literaturoznawców z całego świata. Jego zainteresowania naukowe ogniskują się wokół następujących obszarów i zagadnień: współczesna poezja polska, genologia, komunikacja społeczna, teoria tekstu literackiego, teoria recepcji i odbioru, glottodydaktyka, edukacja literacka wśród cudzoziemców, komputerowe wspomaganie nauczania języka polskiego jako obcego. W latach 1978–1981 był lektorem języka polskiego na uniwersytetach w Budapeszcie i Debreczynie. Prowadził wykłady gościnne na kilkunastu zagranicznych uniwersytetach, m.in.: w Ostrawie, Ołomuńcu, Mińsku, Halle i Toronto oraz zajęcia na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego w Miński, Lipsku, Berlinie, Rzymie oraz we Lwowie. W latach 1998–2010 był egzaminatorem w ministerialnych egzaminach dla kandydatów pochodzenia polskiego na studia w Polsce. Jest autorem kilkudziesięciu rozpraw naukowych, kilku książek: Czytając Białoszewskiego (Katowice 1999), Świetopełna trześć dziwosłów. Interpretacje wierszy i szkice o współczesnej poezji polskiej (Katowice 1999), Inne bajki. W kręgu liryki Rafała Wojaczka (Katowice 2004), redaktorem i współredaktorem wielu publikacji i serii wydawniczych, m.in. serii: Polska genologia literacka (Warszawa 2007), Polska genologia lingwistyczna (Warszawa 2008), Polska genologia. Gatunek w literaturze współczesnej – redaktor tomu (Warszawa 2009) czy serii: Czytaj po polsku (8 tomów w latach 2003–2011) oraz Biblioteka Interpretacji; Szkolnego słownika wiedzy o literaturze (Katowice 2000); tomów: Skamander. T. 5. Studia o twórczości Kazimierza Wierzyńskiego; Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy (Katowice 2001); Inne optyki: nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego (Katowice 2001), Kultura polska. Silva rerum (Katowice 2002) oraz wielu innych.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: