Biogramy członków

Dorota Walczak-Delanois

Jest profesorem i kierownikiem katedry polonistycznej na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli (Université Libre de Bruxelles). Autorka książek, m.in.: Inne oblicze awangardy. O poezji Jana Brzękowskiego, Jalu Kurka i Adama Ważyka (2001), Rozmysły/Pensuelles (2004), Niedoczytani – nierozpoznani. O meandrach poezji polskiej XX i XXI wieku (2016); Prowadzi zajęcia z historii, literatury, kultury polskiej oraz z języka polskiego.

Współzałożyciel i redaktor naczelny pierwszych dwunastu numerów pisma „Slavica Bruxellensia” w latach 2008-201: http://slavica.revues.org/. Członkini rad naukowych m.in. pisma „Slavica Gandensia”, „Przeglądu Humanistycznego”, „Rocznika Komparatystycznego” i „Polonistyki. Inowacje”. Jurorka Nagrody Fundacji Wisławy Szymborskiej 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018. Otrzymała nagrody-wyróżnienia „POEZJI Dzisiaj” (2005) i „Polonicum” (2008) za upowszechnianie literatury polskiej, zwłaszcza poezji polskiej za granicą. Prowadzi badania nad polską poezją współczesną, w perspektywie komparatystycznej i translatologicznej oraz w relacji z obrazem i ruchem.
Publikacje naukowe w języku polskim, francuskim, angielskim i słoweńskim https://ulb.academia.edu/DorotaWalczak.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: