Biogramy członków

dr Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym w Collegium Polonicum w Słubicach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą; wykładowczyni na kierunku filologia polska jako obca Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Zajmuje się polsko-niemieckimi związkami w literaturze najnowszej, głównie najnowszą polską prozą emigrancką. Aktualnie kierowniczka grantu „Polski dyskurs postkolonialny i postzależnościowy a Niemcy” przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki. Ostatnio opublikowała: „Migrantenliteratur im Wandel / Literatura migracyjna w procesie. Junge Prosa mit (nicht nur) polnischen Wurzeln in Deutschland und Europa / Młoda proza (nie tylko) polskiego pochodzenia w Niemczech i w Europie”, red. Brigitta Helbig-Mischewski, Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz, Lipsk 2016.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: