Biogramy członków

Małgorzata Mrosek

Lektorka języka polskiego jako obcego i kultury polskiej na Wydziale Slawistyki przy Uniwersytecie Poczdamskim. W ramach Lektoratu Języka Polskiego prowadzi zajęcia praktyczne z języka polskiego jako obcego, stosując podejście kulturowe i realioznawcze. Naucza równiez języka polskiego specjalistycznego, języka mediów i polityki oraz dyplomacji, w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Berlinie oraz prowadzi kursy Unicert na Uniwesytecie Humboldtów w Berlinie. Jej zainteresowania badawcze dotyczcą języków specjalistycznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego, komunikacji interkulturowej, roli kultury i realiów w nauczaniu języka polskiego jako obcego lub drugiego jak i glottodydaktyki języków obcych wraz ze stosowaniem i tworzeniem nowych metod w nauczaniu języków obcych. Pracowała w Centrum Językowym Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, w Collegium Polonicum w Słubicach oraz w Instytucie Polskim w Berlinie. Ukończyła studia filologiczne ze specjalnością nauczycielską na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studium andragogiki na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Autorka programów autorskich i projektów językowych promujqcych język polski i kulturę polskq w Berlinie i w Niemczech (m.in. lekcje polskiego w kinie w ramach projektu „Polski bez napisów” (niem. ,,Polnisch ohne Untertitel"), organizacja wieczorów autorskich w ramach spotkań w Salonie Polskim (niem. ,,Polnischer Salon"), uczenie dzieci przy pomocy polskich bajek i filmów animowanych) oraz założenie Polskiego Klubu Filmowego (niem. „Polnischer Filmclub der Uni Potsdam”) oraz studenckiej grupy teatralnej LITERA na Uniwersytecie Poczdamskim.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: