Biogramy członków

Agnieszka Szczaus

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego, adiunkt w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Zainteresowania badawcze dotyczą historii języka polskiego, a zwłaszcza słowotwórstwa i stylistyki historycznej, w tym przeobrażeń stylu naukowego i rozwoju terminologii. Prowadzi zajęcia z zakresu historii języka, stylistyki historycznej i współczesnej, edytorstwa i redakcji tekstu. Od 2000 roku współpracuje ze Szkołą Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców działającej przy Uniwersytecie Szczecińskim – prowadzi zajęcia na wszystkich poziomach nauczania z osobami z różnych kręgów kulturowo-językowych w ramach kursów całorocznych oraz w ramach letniej szkoły języka polskiego dla cudzoziemców.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: