Biogramy członków

dr Karolina Zioło-Pużuk

Adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pracownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Obcokrajowców na UKSW. Uczę języka polskiego obcokrajowców od 2005 roku, kiedy to rozpoczęłam studia doktoranckie i pracę dydaktyczną na University of Sheffield w Wielkiej Brytanii (2005-2010). Pracę lektora kontynuowałam po powrocie do Polski. W pracy badawczej interesuję się przede wszystkim wykorzystaniem nowoczesnych technologii w edukacji oraz niekonwencjonalnymi metodami nauki języków obcych. Fascynują mnie wszystkie naukowe i para-naukowe (a czasem i pseudo-naukowe) próby poradzenia sobie z uczeniem siebie i nauczaniem innych języków obcych.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: