Biogramy członków

dr Bartłomiej Maliszewski

Doktor nauk humanistycznych. Od 2002 roku adiunkt w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS. Ukończył magisterskie studia polonistyczne (2002), odbył kurs metodyki nauczania języka polskiego jako obcego (2005), a także ukończył podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego (2016). W roku 2007 otrzymał stopień doktora za pracę poświęconą przenośniom w literaturze parenetycznej, która ukazała się drukiem pod tytułem: Metafora i aksjologia. Wzorzec człowieka w renesansowej literaturze parenetycznej (2009).
W latach 2008-2010 pracował jako lektor języka polskiego na Wydziale Filologicznym Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu im. im. M. W. Łomonosowa. W latach 2008 - 2010 był nauczycielem w Zespole Szkół przy Ambasadzie RP w Moskwie. Prowadził warsztaty, zajęcia językowe oraz wykłady gościnne m.in. w Centrum Informacyjno-Konsultacyjnym UMCS we Lwowie, na Państwowym Uniwersytecie Mołdawskim, na Szkole Letniej nad Bajkałem oraz w polskich szkołach w Chicago i Nowym Jorku.
Od 2003 roku jest członkiem Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów działającego przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, a także uczestniczy w pracach komisji przeprowadzających egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego. Autor licznych artykułów na temat metafory, języka w mediach, metodyki nauczania języka polskiego jako obcego.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: