Biogramy członków

dr hab. Waldemar Martyniuk

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (specjalność: glottodydaktyka) – stopień nadany w 2014 roku przez Wydział Polonistyki UJ, za „Post-strukturalistyczny, hermeneutyczny model glottodydaktyczny oraz jego zastosowanie w praktyce i polityce edukacyjnej”, zbiór powiązanych tematycznie artykułów opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach i pracach zbiorowych. Wcześniej odbył studia magisterskie w Instytucie Filologii Germańskiej UJ (filologia szwedzka), po czym uzyskał doktorat w oparciu o rozprawę Grundbaustein Polnisch. Propozycja programu nauczania stopnia podstawowego dla kursów języka polskiego jako obcego w Uniwersytetach Ludowych Republiki Federalnej Niemiec (Wydział Filologiczny UJ, 1988). Autor podręczników, programów nauczania i testów z języka polskiego jako obcego, sekretarz Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego w latach 2003-4, od roku 2016 przewodniczący Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego; visiting professor i wykładowca języka i kultury polskiej na uniwersytetach w Niemczech (Bochum, Giessen, Getynga, Moguncja, Monastyr), Szwajcarii (Bazylea) i w USA (Stanford University); dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ (2001-4); koordynator projektów językowych na Wydziale Polityki Językowej Rady Europy w Strasburgu (2005-6); w latach 2008-13 dyrektor wykonawczy Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy w Grazu (Austria); w latach 2013-15 dyrektor Jagiellońskiego Centrum Językowego UJ; od roku 2015 członek Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia ALTE (Association of Language Testers in Europe); od roku 2016 dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie na Wydziale Polonistyki UJ. Jego zainteresowania naukowe dotyczą glottodydaktyki, w szczególności oceniania i testowania sprawności językowej, a także edukacyjnych aspektów polityki językowej.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: