Biogramy członków

mgr Mirosław Jelonkiewicz

Jest wykładowcą w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum na Uniwersytecie Warszawskim zatrudnionym od 1974 roku.
W latach 1993 – 2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Polonicum. Od 1999 do 2003 był członkiem Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W latach 1984 – 1989 pracował jako lektor języka polskiego na Uniwersytecie New Delhi w Indiach. Od 2017 roku pracuje jako lektor języka polskiego i wykładowca kultury polskiej na Uniwersytecie Syczuańskim w Chengdu w Chinach.
W roku 2011 został odznaczony przez Prezydenta RP złotym medalem za zasługi dla Uniwersytetu Warszawskiego a w 2014 roku otrzymał nagrodę Rektora UW za 40 lat pracy na Uniwersytecie Warszawskim.

Zainteresowania naukowo-badawcze Mirosława Jelonkiewicza dotyczą wykorzystania filmu oraz materiałów audiowizualnych i multimedialnych do nauczania cudzoziemców kultury polskiej i historii Polski. Opublikował kilkadziesiąt artykułów oraz wygłosił wiele referatów na ten temat na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Między innymi na Sorbonie w Paryżu, ELTE w Budapeszcie oraz uniwersytetach w Poczdamie, Ołomuńcu, Wiedniu i Lwowie. Prowadził cykle wykładów kulturoznawczych o kulturze polskiej w ramach programu Erasmus + STA na uniwersytetach w Rejkiawiku, Moguncji, Budapeszcie, Poczdamie, Wiedniu, Ołomuńcu i wielu innych.
Był członkiem Komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej pierwsze egzaminy certyfikacyjne z języka polskiego jako obcego w Nowym Jorku, Chicago i Atenach.
W latach 1995 – 2017 prowadził w Polonicum autorskie seminaria i warsztaty filmowe dotyczące współczesnego filmu polskiego a szczególnie twórczości Krzysztofa Kieślowskiego.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: