Biogramy członków

Anna Dąbrowska

Profesor zwyczajny w IFP UWr, wicedyrektor Instytutu ds. ogólnych i finansowych, kierownik Zakładu Językoznawstwa Stosowanego, dyrektor Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr. Członkini Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Interesuje się między innymi lingwistyką kulturową (od roku 1999 organizuje konwersatoria karpackie z cyklu Język a Kultura; redaguje serię wydawniczą Język a Kultura), glottodydaktyką polonistyczną (polszczyzna cudzoziemców i popełniane przez nich błędy, opracowywanie programów nauczania, redagowanie podręczników), dziejami nauczania języka polskiego jako obcego (analiza dawnych podręczników), współczesnym językiem polskim i przemianami w nim zachodzącymi. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Pradze, Lipsku, Ostrawie, Berlinie, Wilnie. Kieruje sekcją polonistyczną projektu GeWiss. W latach 200-2004 była prezesem Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: