Biogramy członków

dr Agnieszka Tambor

Od 2011 roku stale współpracuje z Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich. W 2007 roku ukończyła kulturoznawstwo ze specjalizacją filmoznawczą. Pracę magisterską na temat: „I znowu możemy zwyciężyć”, czyli sport w kulturze popularnej napisała pod kierunkiem dr Iwony Sowińskiej. Od czasu obrony pracy magisterskiej współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ, przybliżając cudzoziemcom różne aspekty kultury polskiej przede wszystkim na bazie materiałów filmowych. To właśnie temu zagadnieniu poświęciła rozprawę doktorską Film jako przedmiot i narzędzie nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. W rozprawie zanalizowała różne możliwości wykorzystania filmów i seriali telewizyjnych w nauczaniu kultury i języka polskiego jako obcegoW 2012 roku uczestniczyła w obchodach roku korczakowskiego na Uniwersytecie Hankuk w Seulu w Korei Południowej, gdzie wygłosiła referat Janusz Korczak – pisarz, pedagog, myśliciel. Jest opiekunką cyklicznego projektu naukowego Polacy w oczach – stereotypy znane i nieznane, który miał już dwie edycje: na Uniwersytecie w Halle w Niemczech oraz na Uniwersytecie im. Ablaj Khana w Almaty w Kazachstanie. Od 2013 jest także opiekunką studenckiego festiwalu filmowego Made in Poland, podczas którego polscy studenci Uniwersytetu Śląskiego przybliżają cudzoziemcom studiującym na UŚ polskie kino współczesne i klasyczne. W 2014 roku była jedną z inicjatorek Dni Kultur i Języków – cyklicznego wydarzenia, podczas którego zagraniczni studenci uniwersytetu śląskiego prezentują swoje tradycje, obyczaje i języki mieszkańcom Katowic i regionu. Jest autorką książki Polska półka filmowa. 100 filmów, które każdy cudzoziemiec zobaczyć powinien oraz cyklu artykułów Filmowa półka publikowanych na łamach „Postscriptum Polonistycznego”. Opracowała również 8. tom serii Czytaj po polsku, zawierający przystosowane do celów glottodydaktycznych opowiadania Zofii Nałkowskiej Przy torze kolejowym oraz Tadeusza Borowskiego Proszę państwa do gazu wraz z zestawami ćwiczeń i zadań do tych tekstów. Prowadzi zajęcia z analizy tekstów kultury i realioznawstwa dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w Katowicach, Rzymie, Kolonii, Berlinie oraz Dublinie. Ponadto prowadziła seminaria z zakresu kultury m.in. na Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie, na Uniwersytecie Północno-Wschodnim w Shenyang, na University of Alberta w Edmonton i na University of Washington w Seattle. W ramach programu Erasmus odbyła zajęcia z filmu polskiego m.in. na Uniwersytecie im. Palackiego w Ołomuńcu, na Uniwersytecie w Bari we Włoszech, Uniwersytecie w Stambule, Uniwersytecie w Zagrzebiu oraz na Uniwersytecie im. Humboldtów w Berlinie.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: