Biogramy członków

Jiří Muryc

Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Ostrawskim. Od 2005 r. pracuje w Zakładzie Polonistyki Katedry Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego, od 2013 pełni funkcje kierownika Katedry Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego. Prowadzi zajęcia z językoznawstwa i przekładoznawstwa. Jest autorem monografii „Obecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínsku“ (2010) oraz edytorem publikacji „Církevní diskurz v širším společensko-historickém kontextu českého Těšínska“ (2012). Jego zainteresowania naukowe to: socjolingwistyka, bilingwizm (w tym polsko-czeski i czesko-polski), kontakty językowe i kulturowe na pograniczu czesko-polskim, gramatyka porównawcza języka polskiego i czeskiego, przekład ustny i pisemny. Autor kilkunastu artykułów publikowanych w czasopismach oraz w tomach zbiorowych w Czechach, Polsce i za granicą. Więcej na stronie http://www.osu.cz oraz profilu https://www.facebook.com/polonistikaffou/

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: