Biogramy członków

Agnieszka Małyska

Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów Zarządzania Przedsiębiorstwem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Od 2001 roku lektorka języka polskiego. W latach 2004–2010 uczyła w Kolegium Europejskim w Natolinie. W 2004 roku założyła Szkołę Języka Polskiego Jako Obcego „Klub Dialogu” i prowadzi ją od 12 lat. Współautorka serii START – podręczników do języka polskiego jako obcego na poziomie A0, A1 i A2 (Warszawa 2010, 2013, 2017) oraz „Gramatyki dla praktyka” (Berlin 2017). Prowadzi własne wydawnictwo językowe START Polish (www.startpolish.pl). Zajmuje się szkoleniem i ewaluacją lektorów, prowadzi kursy doskonalenia zawodowego w Polsce i w Niemczech oraz zajęcia z dydaktyki języka polskiego jako obcego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Mianowany nauczyciel języka polskiego w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. w Warszawie.
Zainteresowania dydaktyczne: nauczanie osób początkujących, metoda bezpośrednia, gramatyka funkcjonalna, doskonalenie wymowy, doskonalenie zawodowe lektorów JPJO.

Wybrane publikacje:
  1. Dembińska K., Małyska A., Start 1 Survival Polish. Podręcznik do nauki języka polskiego na poziomie A0, START Polish, Warszawa 2010 (CD).
  2. Dembińska K., Małyska A., START 1 – prezentacja podręcznika do nauki języka polskiego na poziomie A0, [w:] K. Pluskota, K. Taczyńska (red.), Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
  3. Dembińska K., Małyska A., Start 2 Beginner Polish. Podręcznik do nauki języka polskiego na poziomie A1, Klub Dialogu, Warszawa 2013 (CD).
  4. Dembińska K., Małyska A., START 2 najnowszy podręcznik do nauki języka polskiego na poziomie A1, [w:] A. Rabczuk (red.), Edukacja Międzykulturowa. Forum Glottodydaktyczne. Materiały z Konferencji Naukowej, Uniwersytet Warszawski, Pracownia Glottodydaktyki Kulturowej, Centrum „POLONICUM”, Warszawa 2013.
  5. Dembińska K., Kołaczyńska P., Małyska A., Zeszyt ćwiczeń 1. Ćwiczenia do podręcznika START 1, Klub Dialogu, Warszawa 2015.
  6. Dembińska K., Małyska A., Zeszyt ćwiczeń 2. Ćwiczenia do podręcznika START 1, Klub Dialogu, Warszawa 2015.
  7. Dembińska K., Małyska A., Zeszyty Lektora do podręczników START 1 i START 2, Klub Dialogu, Warszawa 2015.
  8. Dembińska K., Małyska A., Zeszyty Lektora do podręczników START 1 i START 2 – gry, ćwiczenia automatyzujące i Intensywny Trening Fonetyczny, [w:] E. Kubicka, A. Walkiewicz (red.), Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego III, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015.
  9. Dembińska K., Małyska A., Nauczanie języka polskiego jako obcego w bankowości, [w:] Ch. Merkelbach, B. Stolarczyk, Fachsprachenunterricht – Erwartungen und Realität, Technischen Universität, Darmstadt 2015.

W przygotowaniu:
K. Dembińska, A. Małyska, Start 3 Higher Beginner Polish. Podręcznik do nauki języka polskiego na poziomie A2, START Polish, Warszawa 2017 (CD).
K. Dembińska, K. Fastyn, A. Małyska, M. Ułańska, Gramatyka dla praktyka, Fleksja i słowotwórstwo. Funkcjonalne ćwiczenia gramatyczne z języka polskiego dla obcokrajowców na poziomie A1, A2, B1, Kolleg für polnische Sprache und Kultur, Berlin 2017.
K. Dembińska, K. Fastyn, A. Małyska, M. Ułańska, Gramatyka dla praktyka – funkcjonalne ćwiczenia gramatyczne z języka polskiego dla obcokrajowców na poziomie A1, A2 i B1, publikacja w tomie pokonferencyjnym po III Międzynarodowej Neurobiologicznej Konferencji Naukowej „Glottodydaktyka i logopedia z perspektywy neurobiologicznej”, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2016.
Publikacja w tomie pokonferencyjnym po VI Światowym Kongresie Polonistów, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2016.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: