Biogramy członków

Agnieszka Jastrzębska

W 2004 roku skończyłam Filologię Ukraińską na Uniwersytecie Warszawskim, rok później w 2005 Filologię Polską również na UW. W 2013 roku zaczęłam studia doktoranckie w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej POLONICUM UW. Piszę pracę pt. „Efektywność gier i zabaw polisensorycznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego osób dorosłych” pod kierunkiem dr hab. Piotra Garncarka.
Zaraz po studiach w 2005 roku zostałam skierowana przez CODN do pracy na Ukrainie. Pracowałam przez 3 lata w Połtawie, ucząc języka polskiego i kultury polskiej w Szkole nr 7 im. T. Szewczenki, na Połtawskim Uniwersytecie Pedagogicznym im. W. Korolenka oraz przy Związku Polaków na Ziemi Połtawskiej.
Od 2009 do 2013 roku pracowałam jako lektor skierowany przez MNiSW na Odeskim Uniwersytecie Narodowym im. I. Miecznikowa na Ukrainie.
Po powrocie do Polski zaczęłam współpracę z Centrum Język Polskiego i Kultury Polskiej POLONICUM UW, gdzie do tej pory mam zajęcia z obcokrajowcami z różnych kręgów kulturowych. Od 2014 roku współpracuję z Uczelnią Łazarskiego, prowadzę tam kursy języka polskiego jako obcego, kursy przygotowujące do certyfikatu z jpjo. W 2016 roku zaczęłam współpracę z Warszawską Szkołą Filmową, w której prowadzę zajęcia lektoratowe, ze szczególnym uwzględnieniem języka filmowego.
Jestem współautorką III części podręcznika skierowanego do młodzieży polonijnej na Ukrainie napisanego pod redakcją Piotra Kajaka „Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz TY” oraz „Polsko- ukraińskiego słownika tematyczno-leksykalnego” skierowanego do studentów ukraińskich uczących się języka polskiego.
Opublikowałam kilkanaście artykułów z zakresu glottodydaktyki polonistycznej, dotyczących między innymi nauczania języka polskiego Ukraińców, wykorzystania gier i zabaw w nauczaniu jpjo. Uczestniczyłam w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych (Lublin, Katowice, Warszawa, Białystok, Połtawa, Symferopol, Lwów).
Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół nauczania języka polskiego jako obcego zarówno dorosłych jak i dzieci cudzoziemskich. Interesują mnie zagadnienia szybkości i efektywności nauczania jpjo poprzez wykorzystanie nietypowych metod dydaktycznych, w tym między innymi zabawy, różnych zmysłów, sztuk plastycznych. Hobbystycznie zajmuję się też literaturą dla dzieci i młodzieży.
Organizuję warsztaty metodyczne dla nauczycieli polonijnych, lektorów i studentów dotyczące wykorzystania wielozmysłowości, gry i zabawy oraz plastyki w glottodydaktyce.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: