Biogramy członków

Magdalena Kaczmarek

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego na Uniwersytecie Śląskim a także Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Obecnie słuchaczka Studiów Doktoranckich i doktorantka wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w zakładzie Frazeologii i Kultury Języka Polskiego. Lektorka w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM.. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe na wszystkich poziomach zaawansowania, na co dzień współpracuje także ze szkołami językowymi oraz uczelniami wyższymi, gdzie prowadzi zajęcia z języka polskiego jako obcego. Pracuje jako lektorka w Letniej Szkole Języka i Kultury Polskiej. Przygotowywała i prowadziła kury letnie i całoroczne w Kolegium Europejskim w Gnieźnie dla studentów z Rosji i Ukrainy. Członek Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów, powołany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na wykorzystaniu związków frazeologicznych w procesie nauczania języka polskiego jako obcego.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: