Biogramy członków

Mikołaj Kozłowski

Absolwent filologii polskiej w specjalności nauczanie języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę magisterską pod tytułem „Wymowa polska studentów portugalskich, uczących się polszczyzny jako języka obcego” pisał pod kierunkiem prof. dr. hab. Władysława Miodunki. Materiały do niej zbierał podczas rocznych studiów na Uniwersytecie w Lizbonie. W czasie studiów pełnił funkcję przewodniczącego sekcji kulturalnej koła naukowego. Organizował wiele wydarzeń kulturalnych, integrujących studentów zagranicznych z polskimi. Ukończył dodatkowe studia podyplomowe w zakresie filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Jego program koła języka polskiego dla obcokrajowców „Przygoda w grach i na filmach” znajduje się w publikacji „Coaching i tutoring. W stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej” pod redakcją J. A. Malinowskiego i A. Wesołowskiej (Toruń 2015). Obecnie uczy w systemie International Baccalaureate w International School of Bydgoszcz. Wcześniej zdobył jednak praktykę dziennikarską.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: