Biogramy członków

dr Justyna Zych

doktor, absolwentka filologii polskiej oraz filologii romańskiej; adiunkt w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” na Uniwersytecie Warszawskim; w latach 2014–2016 visiting professor w University of Toronto; autorka monografii L’influence de la psychanalyse sur la critique littéraire en France (1914-1939) (Warszawa 2014), współredaktorka tomu zbiorowego Palingeneza mitu w literaturze XX i XXI wieku (Warszawa 2014) oraz autorka licznych artykułów poświęconych literaturze i glottodydaktyce; prowadzi lektoraty języka polskiego na wszystkich poziomach zaawansowania oraz wykłady z literatury i kultury polskiej po polsku i po angielsku; egzaminatorka Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz autorka zadań na egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego; zainteresowania badawcze: współczesna literatura oraz kultura polska i francuska, topika Warszawy, teoria literatury, psychoanaliza w badaniach literackich, glottodydaktyka kulturowa, kultura języka polskiego, metodyka nauczania języków obcych.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: