Biogramy członków

Katarzyna Cudny

Wykładowca na Bałtyckim Uniwersytecie Federalnym im. I. Kanta w Kaliningradzie. Ukończyła filologię polską z logopedią na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie i studia podyplomowe: dydaktyka języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2012 roku naucza języka polskiego jako obcego na różnych poziomach zaawansowania w szkołach językowych w Kaliningradzie. Od 2015 roku pracuje również jako asystent w Instytucie Nauk Humanistycznych Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. I. Kanta.
Aktywnie promuje Polskę w Kaliningradzie, prowadzi zajęcia językowo-integracyjne dla rosyjskich polonistów i polskich rusycystów. Prowadzi spotkania o współczesnej kulturze polskiej i zajęcia pokazowe, promujące naukę języka polskiego jako obcego.
Zainteresowania glottodydaktyczne: kultura popularna na lekcjach języka polskiego jako obcego i wykorzystanie nowych technologii w nauce języków obcych.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: