Biogramy członków

Dorota Zackiewicz

Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka specjalizacji glottodydaktycznej, prowadzonej przez Polonicum. Jej praca magisterska dotyczyła użycia tekstów literackich w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Od 2004 roku stale współpracuje z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum, m.in. przygotowując zagranicznych maturzystów do studiów na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Rocznego Kursu Przygotowawczego oraz prowadząc lektoraty na wszystkich poziomach zaawansowania.
Obszary zainteresowań naukowych Doroty Zackiewicz, obecnie doktorantki Wydziału Polonistyki UW, to w szczególności ludologia w perspektywie glottodydaktycznej: gry planszowe i karciane – typologia, sposoby ich wykorzystania w pracy na lektoratach; gry narracyjne a rozwój kompetencji komunikacyjnej i słownictwa, szczególnie idiomów; biografia jako narzędzie dydaktyczne; programy nauczania a certyfikacja i konstruowanie zadań testowych (teoria i praktyka).
Dorota Zackiewicz uczestniczy w tworzeniu nowych materiałów dydaktycznych powstających w Polonicum (jest współautorką m.in. serii Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty!).

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: