Biogramy członków

Adriana Prizel-Kania

Adiunkt w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy „Rozwijanie i testowanie sprawności rozumienia ze słuchu w języku polskim jako obcym z uwzględnieniem rezultatów egzaminów certyfikatowych” (Wydział Polonistyki UJ, 2011), zastępca Dyrektora Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ ds. kształcenia obcokrajowców. Od 2012 roku członek Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Brała udział w realizacji projektów badawczych i edukacyjnych współfinansowanych przez European Commision, MNiSzW oraz MSZ. W roku 2015 została laureatką konkursu MNiSzW dla Wybitnych Młodych Naukowców. W centrum jej zainteresowań naukowych znajduje się metodyka nauczania języków obcych z wykorzystaniem wiedzy na temat mózgu oraz edukacja językowa wspomagana komputerowo. Autorka monografii Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w języku polskim jako obcym (2013), artykułów z zakresu nauczania i testowania sprawności językowych, współautorka platformy edukacyjnej oraz podręcznika do nauczania języka i kultury polskiej dla początkujących Po polsku po Polsce.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: