Biogramy członków

Doc. PhDr. Ivana Dobrotová

Jest kierowniczką sekcji polonistyki katedry slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Jej zainstresowania badawcze związane są ze współczesnym językiem polskim i językiem mediów. Jest autorką monografii Językowy obraz świata w polskiej reklamie (2012), współautorką monografii Leksykograficzne problemy opisu terminologii (2013), Pograniczność i pogranicza w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych (2015) oraz słowników Czesko-polski i polsko-czeski słownik terminologii unijnej (2014) i Tematycznego czesko-polsko-rosyjskiego słownika pogranicza (2015). W ostatnich latach kierowała dwoma grantami europejskimi, w ramach których zajmowała się kwestiami leksykograficznymi i problemami pogranicza polsko-czeskiego.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: