Biogramy członków

dr Magdalena Zakrzewska-Verdugo

Doktor nauk humanistycznych w zakresie porównawczej filologii słowiańskiej, absolwentka studiów magisterskich filologii polskiej o specjalności nauczanie języka polskiego jako obcego w Instytucie Filologii Polskiej oraz studiów licencjackich o profilu rosyjskim w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Miała okazję odbyć stypendium na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie w Tampere oraz Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym. Pracę doktorską Przekład jako problem filologiczno-kulturowy (na podstawie analizy tłumaczeń tekstów D. Masłowskiej, M. Witkowskiego i S. Shutego na język rosyjski) napisała na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu w Czechach pod kierunkiem pani prof. Phdr. M. Sobotkovej, CSc. Zawodowo zajmuje się nauczaniem JPJO od 2011 r. Prowadziła zajęcia z języka polskiego dla czeskich polonistów oraz w Letniej Szkole Języków Słowiańskich na Uniwersytecie Palackiego. Uczy również polskiego języka biznesowego. Specjalizuje się szczególnie w nauczaniu Słowian oraz Hiszpanów.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: