Biogramy członków

Magdalena Akhmadeeva

  Wykładowca i doktorantka na Kazańskim (Nadwołżańskim) Uniwersytecie Federalnym. Ukończyła filologię rosyjską na Uniwersytecie Śląskim oraz Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.
  Od 2013 roku naucza na różnych poziomach zaawansowania języka polskiego jako obcego, wykłada również takie przedmioty, jak: język polski jako drugi język słowiański, narodowo-kulturalny aspekt interkomunikacji, kultura języka rosyjskiego. Ponadto przeprowadziła dla chętnych dodatkowe cykle zajęć: w 2013 r. z historii i krajoznawstwa, w 2014 r. z kina polskiego (pokazy filmów z ich omówieniem), w 2015 r. ze współczesnej polskiej literatury. Prowadziła również zajęcia w ramach wyjazdowych intensywnych szkół języka polskiego (na Ukrainie).
  Aktywnie promuje polską kulturę we współpracy z Instytutem Polskim w Moskwie. Wspólnie z Instytutem zorganizowała w Kazaniu: wystawy, np. Jan Karski. Świat wiedział. Misja dla społeczeństwa, Witkacy. Fotografie; przedstawienia teatralne i wystąpienia specjalistów z Polski (Tomasza Kubikowskiego, kierownika literackiego Teatru Narodowego); warsztaty z animacji kultury dla domów kultury, muzeów i bibliotek w Tatarstanie; spotkania z polskimi pisarzami (z Andrzejem Stasiukiem i Dorotą Masłowską) na Letnim Festiwalu Książki w 2016 r. Pomagała także w organizacji wizyty w Kazaniu w listopadzie 2015 r. Pani Ambasador RP w Moskwie, Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Często poza funkcją współorganizatora pełni także funkcję tłumacza polsko-rosyjskiego.
  Jest autorką artykułów poświęconych metodyce języka polskiego, przysłówkowi i kategorii rodzaju rzeczownika w różnych aspektach oraz skryptu System deklinacji rzeczowników w języku polskim (Система склонения существительных в польском языке, Казань 2014 г.) przeznaczonego dla rosyjskich studentów.
  Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień glottodydaktycznych, a zwłaszcza zastosowania technik ludycznych na zajęciach z języka obcego.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: