Biogramy członków

Dominika Bucko

Od blisko dziesięciu lat pracuje w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół trzech zagadnień: nauczania wspomaganego komputerowo, strategii wybieranych przez uczących się oraz podejścia zorientowanego na działanie w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Brała udział w projektach międzynarodowych, związanych z nauczaniem wspomaganym komputerowo, nauczaniem komplementarnym i zdalnym „SpeakApps: Production and Interaction in a Foreign Language through Online ICT Tools” oraz „SpeakApps 2“. Współautorka internetowego kursu języka polskiego jako obcego dla początkujących popolskupopolsce.edu.pl oraz podręcznika o tym samym tytule.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: