Biogramy członków

dr Konrad Kazimierz Szamryk

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku oraz lektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej "Pollando" na Wydziale Filologicznym UwB. Absolwent białostockiej polonistyki, uczestnik programu Sokrates-Erasmus na Uniwersytecie w Daugavpils (Łotwa), ukończył studia podyplomowe "Glottodydaktyka języka polskiego" na Uniwersytecie Warszawskim. Autor ponad 30 publikacji z zakresu historii języka polskiego, leksykografii oraz nauczania języka polskiego jako obcego, a także współautor skryptu "Podlaskie opowieści i legendy dla obcokrajowców". Popularyzator języka i kultury polskiej. Prowadzi zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców na Uniwersytecie w Białymstoku oraz współpracuje ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Polsko-Katalońskim w Barcelonie, Michigan State University oraz Uniwersytetem Łotewskim w Rydze.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: