Biogramy członków

Damian Mrowiński

Absolwent Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w Kilonii; ukończył trzy kierunki magisterskie: filologia słowiańska (specjalizacja językoznawcza), nowsze niemieckie literaturoznawstwo z medioznawstwem oraz językoznawstwo ogólne. Wieloletni stypendysta Fundacji Niemieckiego Biznesu (Stiftung der Deutschen Wirtschaft). Jego praca magisterska „Użycie przyimków przez osoby bilingwalne polskiego pochodzenia w Niemczech“ („Der Gebrauch von Präpositionen bei bilingualen Sprechern des Polnischen in Deutschland“) wyróżniona została nagrodą Konsula Generalnego RP w Hamburgu. Od 2010 roku lektor języka polskiego jako obcego i pracownik naukowy Katedry Językoznawstwa Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Kilońskiego. Prowadzi zajęcia dla studentów niemieckojęzycznych na wszystkich poziomach zaawansowania, pracuje również ze studentami dwujęzycznymi. Jego zainteresowania badawcze to glottodydaktyka, bilingwizm oraz szeroko pojęta psycholingwistyka. Autor pierwszego muzycznego audiobooka do nauki języka polskiego dla osób niemieckojęzycznych – „Polnisch lernen mit the Grooves“ (Monachium 2011). Korektor drugiego wydania niemieckojęzycznej gramatyki „Polnisch entdecken“ [autor: Liliana Madelska; Kraków 2014]. Jako tłumacz i korektor współpracuje z wydawnictwem PONS w Stuttgarcie.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego



02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: