Biogramy członków

Anna Domańska

  Wykładowca w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością Nauczanie języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Warszawskim, doktorantka na Wydziale Polonistyki tamże. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kultury języka polskiego, polszczyzny potocznej w nauczaniu języka polskiego jako obcego, jak również testowania języka polskiego jako obcego.
  Prowadzi zajęcia z grupami wielonarodowościowymi na wszystkich poziomach zaawansowania, oprócz lektoratów jpjo również konwersatoria językowo – kulturowe dla cudzoziemców. które przybliżają studentowi Polskę i Polaków. Od wielu lat współprowadzi kurs językowy dla uczestników programu stypendialnego im. Lane’a Kirklanda (dla Studium Europy Wschodniej UW). W ramach studiów podyplomowych „Glottodydaktyka polonistyczna” prowadzonych w Centrum POLONICUM zajmuje się przekazywaniem wiedzy na temat testowania i oceniania jpjo.
  Od 2005 roku członkini Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Od 2014 współpracuje z ministerialną komisją kwalifikującą lektorów języka polskiego do wyjazdu na zagraniczne uczelnie. Współprowadziła warsztaty metodyczne dla nauczycieli z Ukrainy (Dniepropietrowsk, 2011 r.) oraz - z ramienia Stowarzyszenia „Bristol” - z Rosji (Rostów nad Donem, 2015 r.).

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: