Biogramy członków

Dominika Izdebska-Długosz

  Absolwentka Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie doktorantka w Katedrze Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Po studiach, w latach 2002-2005, pracowała w Armenii, ucząc języka polskiego oraz polskiej kultury w Związku Polaków w Armenii "Polonia" oraz w Szkole Podstawowej nr 24, im. S. Spandariana w Erywaniu. W Armenii pracowała z przedstawicielami Polonii, uczniami rosyjskojęzycznymi, ukraińskojęzycznymi oraz Ormianami w wieku 6-70 lat. Była pomysłodawcą i zastępcą redaktora naczelnego polonijnego kwartalnika "Póki my żyjemy". Publikowała w czasopismach polonijnych: "Rota, "Monitor Polonijny" (Słowacja), "Fakty Polonijne" (Niemcy), "Forum Polonijne", "Magazyn Świat". Pobyt w Armenii zaowocował także powstaniem trzech publikacji: "Rozmówki ormiańsko-polskie" (we współautorstwie, Erywań 2005), "Rozmówki polsko-ormiańskie" (współautorstwo, Wydawnictwo "Kram", 2006), "Armenia. Przewodnik Turystyczny" (Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2008). Po powrocie do kraju pracowała jako lektorka JPjO w Szkole Języków Obcych "Glossa".
  Od 2012 r. pracuje ze studentami z Ukrainy w Stowarzyszeniu Społeczno-Ekonomicznym "Absolwent" (Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie).
  Przygotowuje rozprawę doktorską na temat błędów gramatycznych w polszczyźnie studentów ukraińskojęzycznych w kontekście nauczania gramatyki. Szuka sposobów i metod, pozwalających przezwyciężyć największe trudności w nauczaniu systemu polszczyzny w tej grupie odbiorców. Interesuje się zagadnieniem metodyk szczegółowych, przezwyciężaniem interferencji, problemem fosylizacji na danym etapie rozwoju interjęzyka, nauczania gramatyki polszczyzny z wykorzystaniem najnowszych i starszych podejść oraz metod w glottodydaktyce.
  Jest autorką wielu artykułów naukowych na tematy lapsologiczne.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: