Biogramy członków

mgr Denys Getman

  Z wykształcenia slawista, polonista, krajoznawca, dyplomata, menedżer. Ukończył studia I stopnia w zakresie slawistyki oraz dyplomacji (2003). W roku 2004 otrzymał tytuł magistra krajoznawstwa. W roku 2007 zdobył tytuł magistra administracji publicznej Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ponadto jest absolwentem studiów doktoranckich KSAP w zakresie administracji publicznej (2008) oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie zarządzania projektem (2012). W roku 2014 ukończył podyplomowe studia kwalifikacyjne CJKP UMCS w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego.
  Od lipca 2012 roku zajmuje się nauczaniem języka polskiego i kultury polskiej poza Polską. Jest właścicielem oraz lektorem Szkoły Języka Polskiego „ŻAKO” w Kijowie. Od roku 2013 bierze czynny udział w organizacji egzaminów certyfikatowych prowadzonych w Ukrainie przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
  Aktualne zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień z metodyki nauczania JPJO w grupach słowiańskich, gramatyki kontrastywnej oraz interferencji języka rosyjskiego i ukraińskiego w języku polskim.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: